AW-Duinen Panneland

In oktober is de vogeltrek in volle gang. Groepen Vinken, Graspiepers en Lijsters zijn onderweg van hun broedgebied in het noorden naar hun overwinteringsgebied in het zuiden. In de Amsterdamse Waterleidingduinen is deze trek goed te zien. Zeker met wind uit het oosten concentreert de vogeltrek zich langs de kust en kunnen we mooie aantallen trekvogels verwachten. We gaan op zoek naar de wat zeldzamere trekvogels zoals de Beflijster, Kruisbek, Tapuit en misschien wel een Bladkoning.
Andere leuke vogels die we tegen kunnen komen zijn Krooneend, Klapekster, Vuurgoudhaan, Boomvalk en Grote Gele Kwikstaart.

We sluiten de dag af met een lekkere lunch bij Boshut Panneland, waar we de soortenlijst bespreken.

Deze excursie organiseren we in samenwerking met ' Zandvoort goes Wild'. Bekijk hier hun website voor meer informatie over de evenementen die zij organiseren in de maand oktober.


Datum14 oktober 2020
Starttijd08:00
Eindtijd13:00
StartpuntBoshut 't Panneland
Vogelenzangseduinweg 4
2114 AS Vogelenzang
Prijs€ 55,00
InbegrepenErvaren vogelgids
Lunch bij Boshut Panneland
Koffie/thee
Entree AW-Duinen
PlaatsenMaximaal 10
GidsLars Buckx

Inschrijven