Kennemerduinen

De trek van vogels is één van de bekendste natuurfenomenen ter wereld. Twee keer per jaar beginnen miljarden vogels aan een enorme reis. In het voorjaar naar hun broedgebieden en in het najaar naar hun overwinteringsgebieden. Hierbij volgen ze zogenaamde trekbanen, die vaak langs de kustlijn liggen. Doordat de Kennemerduinen, tussen IJmuiden en Zandvoort,  direct aan zee liggen kun je hier deze indrukwekkende trek onder de juiste omstandigheden zeer goed waarnemen. In oktober beleeft deze najaarstrek zijn absolute hoogtepunt. Vinken, Kramsvogels, Koperwieken en Veldleeuweriken trekken in een soms bijna constante stroom naar het zuiden terwijl de duinen zelf kunnen worden bevolkt door soorten als Goudhaan,Tapuit, Kruisbek en wellicht zelfs de zeldzame Beflijster!

Deze excursie organiseren we in samenwerking met 'Zandvoort goes Wild'. Meer informatie is te vinden op hun website.

Datum11 oktober 2020
Starttijd08:00
Eindtijd12:00
StartpuntParkeerplaats Parnassia
Parnassiaweg 1, 2051 EA Overveen
Prijs€ 39,50
InbegrepenErvaren vogelgids met telescoop
PlaatsenMaximaal 10
GidsJesse Zwart

Inschrijven