Kennemerduinen

De trek van vogels is één van de bekendste natuurfenomenen ter wereld. Twee keer per jaar beginnen miljarden vogels aan een enorme reis. In het voorjaar naar hun broedgebieden en in het najaar naar hun overwinteringsgebieden. Hierbij volgen ze zogenaamde trekbanen, die vaak langs de kustlijn liggen. Doordat de Kennemerduinen, tussen IJmuiden en Zandvoort,  direct aan zee liggen kun je hier deze indrukwekkende trek onder de juiste omstandigheden zeer goed waarnemen. We zullen deze excursie beginnen op ' Vogeltrektelpost Parnassia '. Vanaf hier zullen we de vogeltrek bekijken en leggen we uit hoe je de verschillende langstrekkende vogels kunt herkennen aan hun geluid en manier van vliegen. Vervolgens zullen we een wandeling door het duin maken, waarbij we onder andere op zoek gaan naar de gearriveerde broedvogels, maar ook de steltlopers en eenden op het Vogelmeer. Soorten die we wellicht  kunnen verwachten zijn Geoorde Fuut, Kleine Plevier, Nachtegaal, Blauwborst en Bosruiter.

Datum2 mei 2021
Starttijd08:00
Eindtijd12:00
StartpuntParkeerplaats Parnassia
Parnassiaweg 1, 2051 EA Overveen
Prijs€ 39,50
InbegrepenErvaren vogelgids met telescoop
PlaatsenMaximaal 10
GidsJesse Zwart

Inschrijven