Reeuwijksche Plassen

Tussen Gouda en Reeuwijk liggen de Reeuwijkse plassen. Deze plassen zijn een belangrijk overwinteringsgebied voor vele soorten ganzen en eenden. Tienduizenden Brand- en Kolganzen evenals enorme groepen Smienten maken in de winter gebruik van dit voedselrijke gebied. Een indrukwekkend schouwspel! 

Naast de indrukwekkende aantallen is ook de soortenrijkdom erg hoog. We maken kans op zo'n 12 eendensoorten, waaronder prachtige Pijlstaarten, Brilduikers, Krooneenden, Grote Zaagbekken en Nonnetjes. Tijdens de excursie zullen we uitgebreid doornemen hoe je de verschillende soorten van elkaar kunt onderscheiden. Daarnaast maken we kans op zeldzamere eenden zoals de Witoogeend. In de directe omgeving van de Reeuwijkse plassen gaan we ook op zoek naar andere leuke soorten zoals de Grote Zilverreiger en zingende Cetti's Zangers!
Datum6 februari 2021
Starttijd09:00
Eindtijd13:00
StartpuntParkeerplaats Reeuwijkse Hout
Reeuwijksehoutwal 4, 2811 NW Reeuwijk
Prijs€ 39,50
InbegrepenErvaren vogelgids met telescoop
PlaatsenMaximaal 10
GidsOlmo van Herwaarden

Inschrijven