Steltlopers bij Westhoek

Westhoek
Westhoek is één van de beste plekken in Noordwest-Europa om steltlopers te kijken. Vanaf half juli keren de eerste groepen steltlopers alweer terug uit hun broedgebieden. De Waddenzee is voor veel van deze steltlopers een onmisbare schakel tijdens hun migratie. Ze gebruiken dit unieke getijdengebied om uit te rusten en om weer op gewicht te komen voor het vervolg van hun zware en indrukwekkende reis. Voor ons een reden om dit unieke natuurspektakel te gaan bekijken. We gaan onder andere op zoek naar Bonte Strandlopers, Kanoeten, Krombekstrandlopers, Rosse Grutto’s, Drieteenstrandlopers, Tureluurs en Bontbekplevieren. Veel van deze vogels zijn nog in prachtig zomerkleed, maar er zullen ook al enkele juveniele vogels aanwezig zijn evenals vogels die al in winterkleed zijn. We kunnen dus, naast enorme aantallen en veel verschillende soorten, ook veel leren van de verschillen in kleedkenmerken. Wellicht vinden we zelfs een zeldzamere soort zoals Kleine Strandloper, Strandplevier of zelfs een Breedbekstrandloper!

DatumZaterdag 24 juli 2021
Starttijd09:00
Eindtijd13:00
StartpuntParkeerplaats bij 'Kwelder Westhoek
Zeedijk, Westhoek
Prijs€ 39,50
InbegrepenErvaren vogelgids met telescoop
PlaatsenMaximaal 10
GidsJesse Zwart

Inschrijven