Trektelpost Parnassia

Vogeltrektelpost Parnassia is gelegen in de Kennemerduinen tussen Zandvoort en IJmuiden. In het najaar trekken grote hoeveelheden trekvogels van hun broedgebied in Scandinavië naar het overwinteringsgebied in Afrika. Langs de kust is deze trekgolf goed waar te nemen, aangezien de vogels liever niet over zee vliegen en geconcentreerd langs de kust naar het zuiden vliegen. Vanaf trektelpost Parnassia hebben we goed uitzicht om de trekvogels te zien en te horen.
Begin oktober maken we kans op trek van Vinken, lijsters, Spreeuwen, Sijsjes en misschien wel een bijzonderheid als een Smelleken of Beflijster. We leren de vogels herkennen in vlucht en ook proberen we de verschillende trekroepjes uit elkaar te houden.

Mocht de vogeltrek tegenvallen dan lopen we de Kennemerduinen in. In de nacht is er trek van zangvogels die zich overdag schuilhouden in de bosjes. We kunnen soorten tegenkomen als de Zwartkop, Vuurgoudhaan en misschien zelfs een Bladkoning!

Deze excursie naar trektelpost Parnassia staat in het teken van het Nationaal Vogeltrekweekend. Meer informatie over het weekend is te vinden op de website van het Nationaal Vogeltrekweekend.

Datum4 oktober 2020
Starttijd08:00
Eindtijd12:00
StartpuntParkeerplaats Parnassia
Parnassiaweg 1, 2051 EA Overveen
Prijs€ 39,50
InbegrepenErvaren vogelgids met telescoop
PlaatsenNog 5 beschikbaar
GidsLars Buckx

Inschrijven