Veerplas Haarlem

Vandaag gaan we rondom de Veerplas op zoek naar leuke trekvogels uit het noorden en oosten van Europa. Deze vogels zijn momenteel op doortrek naar hun overwinteringsgebied, ergens in Nederland of misschien zelfs helemaal in Zuid-Afrika. Op de Veerplas zijn misschien als de eerste overwinterende eenden gearriveerd en gaan we op zoek naar Smient, Wintertaling, Slobeend, Kuifeend en Krakeend. Met een beetje geluk foerageert er nog een Lepelaar of Grote Zilverreiger en kunnen we ook de Slechtvalk zien jagen.

We sluiten de excursie af met een lunch bij Het Veerkwartier, waar we de soortenlijst bespreken.

Datum20 september 2020
Starttijd09:00
Eindtijd13:00
StartpuntHet Veerkwartier
A. Hofmanweg 62
2031 BL Haarlem
Prijs€ 39,50
InbegrepenErvaren vogelgids met telescoop
Vogel zoekkaart
Lunch bij Het Veerkwartier
PlaatsenMaximaal 10
GidsLars Buckx

Inschrijven