in Blogverhalen

Terwijl de zomer officieel nog wel even duurt, is het najaar voor een aantal vogels al even begonnen. De eerste steltlopers keren bijvoorbeeld alweer terug uit hun broedgebieden. Soms omdat ze al klaar zijn met broeden en vaak ook omdat broeden dit jaar om een of andere reden niet gelukt is. De Waddenzee is voor veel van deze steltlopers een onmisbare schakel tijdens hun migratie. Ze gebruiken dit unieke getijdengebied om uit te rusten en om weer op gewicht te komen voor het vervolg van hun zware en indrukwekkende reis naar het Zuiden. Voor ons een reden om vandaag naar Westhoek af te reizen. Wellicht één van de beste plekken van Europa om steltlopers te kijken.

Steltlopers op het wad bij Westhoek

Om dit fenomeen goed te zien is timing cruciaal. Het wad bij Westhoek is een zogenaamde hoogwatervluchtplaats. Bij hoog water zoeken steltlopers deze plek op om tijdens hoog water veilig te kunnen foerageren of rusten. Het water moet hoog genoeg komen om de steltlopers dichtbij genoeg te laten komen om ze te kunnen determineren. Het mag echter ook weer niet te hoog worden, want dan vliegen ze de dijk over of rusten ze op andere plekken. Timing is dus alles.

Vandaag lukte dit aardig. Rond 09:00 positioneerden wij ons langs de rand van het wad en kon het wachten beginnen. Terwijl we het water steeds een stukje hoger zagen komen, kwamen de stelten steeds dichterbij. Grote groepen Tureluurs en Bonte Strandlopers, veelal nog in zomerkleed, waren voor onze ogen op zoek naar voedsel. Ook waren er ongeveer duizend Krombekstrandlopers, met prachtige baksteenrode borstkleur, aanwezig.

Vooraan in deze enorme groep vonden we 5 Kleine Strandlopers, schaarse doortrekkers in ons land. Éen van deze Kleine Strandlopers had kleurringen om. Na behoorlijk wat moeite konden we de combinatie aflezen! Nu maar kijken waar deze geringd is. Terwijl we verder speurden door de enorme groep op zoek naar die ene zeldzaamheid vonden we ook de eerste juveniele Bonte Strandlopers evenals een juveniele Krombekstrandloper. Altijd erg leerzaam om zoveel verschillende kleden naast elkaar te zien.

Verder zagen we nog soorten als Kanoet, Rosse Grutto, Zilverplevier, Bontbekplevier en een enkele Drieteenstrandloper in zomerkleed. Maar de zo gehoopte Bonapartes Strandloper, waar we op hoopten en waar deze tijd van het jaar goed voor is, konden we niet vinden. Dat we qua timing wel goed zaten bleek 's avonds. Toen er eentje werd gevonden op Texel. De komende weken zullen we nog regelmatig naar deze plek afreizen om te genieten van het toenemende aantal steltlopers en om uiteindelijk toe te kunnen slaan met een zeldzaamheid!

Op de terugweg, die via de Afsluitdijk liep, besloten we nog even te stoppen in Den Oever. We zagen veel Zwarte Sterns vanaf het IJsselmeer de dijk oversteken en wilden deze groep even goed bekijken. Na een minuut of tien was het hier dan wel raak. We vonden een adult zomerkleed Witvleugelstern tussen de grote groep Zwarte Sterns! Uiteindelijk toch nog een hele leuke vondst op een heerlijke dag.

Helemaal toen Marijn van Oss 's avonds belde. Hij zat weer op Vlieland en was daar bij de Kroonspolders steltlopers aan het bekijken. De Kleine Strandloper met kleurringen die wij 's ochtends bij Westhoek hadden gezien liep nu bij hem door het beeld van zijn telescoop! trekvogelsSteltlopersWaddenzeeWitvleugelsternVogels kijkenwaterrietzangerExcursieKennemerduinenRingstationVlielandNajaarVerslagParnassiaTrektellenwinter