Excursie Kennemerduinen 15 Augustus

in Excursieverslagen

Gisteren stond er een excursie in de Kennemerduinen, nabij Zandvoort op het programma. Doordat het iets koeler was dan de afgelopen week werd dit een aangename excursie met behoorlijk wat soorten!

Gelijk bij het binnen wandelen van het duingebied werd duidelijk dat de najaarstrek nu echt is begonnen. Een prachtige zwerm spreeuwen vloog laag over de hoofden van de excursiedeelnemers en deed menigeen zich verwonderen over het prachtige geluid dat de spreeuwen maakten terwijl ze voorbij vlogen. Een gele kwikstaart kwam overvliegen, waardoor het trekroepje goed kon worden beluisterd. Ook twee Boomleeuweriken werden kort gezien.

Terwijl even verder de duinen in de eerste echte duinsoorten als Grasmus, Kneu en Braamsluiper konden worden bijgeschreven op de daglijst kwam een Wulp luid roepend overvliegend. Vroeger een vrij algemene broedvogel in deze duingebieden, maar tegenwoordig met recht een zeldzaamheid te noemen in de zomer op deze plek.

Na een korte ontmoeting met de Schotse Hooglanders die het gebied begrazen om te zorgen voor een open duin en een voorbij wandelende vos maakten we een korte stop bij het Spartelmeer. Hier lieten twee Grote Zilverreigers zich goed bekijken. Een groep van 12 Watersnippen vloog roepend over ook een Groenpootruiter was op weg naar het zuiden. 

In het nabijgelegen dennenbos was een hoop activiteit. Verschillende Bonte en Grauwe Vliegenvangers lieten zich geweldig bewonderen terwijl ze kun kenmerkende foerageertechniek lieten zien. Ook Boomkruipers, Grote Bonte Spechten en een roepende Boompieper konden worden toegevoegd aan de daglijst.

Op het Vogelmeer waren nog steeds verschillende Geoorde Futen aanwezig. Een bijzondere soort die eigenlijk de hele zomer in behoorlijke aantallen te bewonderen is op het Vogelmeer. Één van de weinige plekken aan de Nederlandse kust waar deze soort regelmatig tot broeden komt. Oeverzwaluw, Boerenzwaluw en een enkele Huiszwaluw maakten gebruik van de aantrekkingskracht van het meer op insecten. Tientallen vogels waren aan het jagen boven het water. Een prachtig gezicht.

Een kort bezoek aan het ringstation leverde een bijzonder kwartet aan steltlopers op. Met de slagnetten werden achtereenvolgens Wulp, Bonte Strandloper, Steenloper en een prachtige Goudplevier gevangen. De Bonte Strandloper was in een prachtig en kakelvers juveniel kleed terwijl de Steenloper en de Goudplevier nog een oogverblindend zomerkleed hadden. Een heerlijke bijkomstigheid tijdens een geslaagde excursie.


De dag werd uiteindelijk afgesloten met een totaal van 61 soorten. Een prachtige score voor een excursie in een zomers duingebied. Dank aan de deelnemers voor een geslaagde en gezellige excursie! 


trekvogelsSteltlopersWaddenzeeWitvleugelsternVogels kijkenwaterrietzangerExcursieKennemerduinenRingstationVlielandNajaarVerslagParnassiaTrektellenwinter