Trektellen op 'telpost Parnassia'

in Blogverhalen


Al toen Lars en ik nog amper door een telescoop konden kijken zonder op onze tenen te moeten staan betekende goede weersvoorspellingen in het najaar maar één ding. De dag beginnen op 'Trektelpost Parnassia'. Onze ouders hadden liever dat we daar vrije dagen voor uitkozen, maar met regelmaat namen we onderweg naar school per ongeluk de verkeerde afslag en belandden we op deze vogeltrektelpost. 

We hebben er gestaan terwijl de trek waanzinnig was en we hebben er gestaan terwijl er niks vloog. We zagen er prachtige soorten en we zagen er prachtige soorten niet, die anderen wel zagen. We stonden er met -21 graden en bevroren vingers om vorsttrek te bekijken en we stonden er met 35 graden en een biertje in de hand. Kortom, we zijn opgegroeid op deze telpost en nog steeds, als het weer goed is, nemen we de afslag naar Parnassia.

Zo ook de afgelopen dagen. In wisselende samenstelling, met en zonder excursiedeelnemers, stonden we op 'onze' telpost. De wind had een oostelijke component en dit zorgt vaak voor de stuwing van trekvogels langs de kust. Vogels worden door de wind richting de kust geblazen en vliegen liever niet over zee, waardoor ze de kustlijn naar het zuiden volgen.
Op zaterdag, de eerste dag met oostenwind, druppelden de eerste Koperwieken van het najaar binnen. Deze soort broedt in Scandinavië en overwintert in Nederland of nog wat zuidelijker.
Na de telling werd er, net als vroeger, traditiegetrouw "bosjes geklopt". Elke duindoorn in de omgeving van de telpost kammen we zorgvuldig uit in de hoop een leuke vogelsoort te vinden. Zaterdag lukte dit zowaar en Lars vond een zeldzame Sperwergrasmus!

 Koperwieken

Ook op zondag was de wind nog oostelijk en, ook niet geheel onbelangrijk, was het iets minder koud. Het duurde even voordat de trek op gang kwam, maar uiteindelijk begonnen vooral Graspiepers goed te vliegen. Een teken dat het najaar echt begonnen is. Op goede dagen kunnen er tienduizenden langskomen, vandaag bleven we steken bij 1100. Het begin is er! Rond half 10 hoorden we een apart roepje. We vroegen de rest van de telpost stil te zijn en even later vloog op ooghoogte een prachtige Ortolaan roepend langs! De eerste van dit najaar en een prachtige zichtwaarneming ook nog eens. Terwijl het snel warmer werd begonnen ook de rovers het aardig te doen. Verschillende Torenvalken trokken strak langs terwijl ook de Sperwers het goed deden en er zelfs een Smelleken langs kwam vliegen. Één van de Sperwers joeg een Grote Bonte Specht, waarvan we er maar liefst 17 zagen langsvliegen, de stuipen op het lijf. Hij achtervolgde de Specht en net buiten ons zicht, achter een duintop, ving hij de Grote Bonte Specht. Bewijs werd geleverd in de vorm van een wolk rode veertjes die achter het duin vandaan waaiden. 

Sperwer & Grote Bonte Specht

Nog een beetje opgetogen door het spektakel dat zich boven ons hoofd had afgespeeld, diende de volgende leuke waarneming zich aan. Ten oosten van de telpost steeg een enorme roofvogel op uit het dennenbos, een Zeearend! Deze cirkelde ongeveer een half uurtje rond ten oosten van de post en leek vervolgens terug te keren naar de plek waar hij was opgestegen. Daar steeg echter nog een Zeearend op! Nu vlogen er twee Zeearenden langs de post richting het zuiden om uiteindelijk boven Zandvoort te verdwijnen aan de horizon. Een prachtige waarneming van een zeldzame regiosoort!

Zeearenden

Ook op maandag bleek dat, ondanks het heerlijke weer, de herfst was begonnen. Al vroeg in de ochtend vlogen twee Grote Piepers al roepend recht over de telpost. Hoe dat klinkt? Dat hoor je hier! 

Grote Pieper

Ook een Beflijster, een IJsgors en goede trek van Boompiepers waren leuk deze dag. De eerste noemenswaardige aantallen Zanglijsters waren op weg naar het zuiden, terwijl maar liefst drie soorten kwikstaarten, Gele, Grote Gele en Witte Kwikstaart, in leuke aantallen langs kwamen. Op alle drie de dagen zagen we vanaf de post zo'n 60 soorten en in totaal zagen we ongeveer 80 soorten! Het loont dus altijd om even op Parnassia te gaan staan, één van onze favoriete vogelplekken!

Wil je een keer mee naar Parnassia? op 4 oktober organiseren wij een excursie naar deze trektelpost en leggen je uit hoe en waaraan je de langsvliegende vogels kunt herkennen. Een absolute aanrader en wie weet wat we allemaal voor bijzonders zien!

Klik hier voor meer informatie: Excursie naar 'Telpost Parnassia'


trekvogelsSteltlopersWaddenzeeWitvleugelsternVogels kijkenwaterrietzangerExcursieKennemerduinenRingstationVlielandNajaarVerslagParnassiaTrektellenwinter